Debatuj ponad podziałami .pl - najlepsze strony

. Przyczyny powstawania dziury ozonowej: stosowanie dezodorantów, które zawierają freon, a także lodówki i sprzty chłonicze.Przyczyny i skutki powstawania. dziury ozonowej oraz kwaŚnych deszczÓw. 1. Czym jest dziura ozonowa? w atmosferze ziemskiej na wysokości od 10 do 50 km.

Główną przyczyną dziury ozonowej są próby z bronią atomową przeprowadzane w górnych warstwach atmosfery. Każda eksplozja nuklearana wyzwala nieznane waszym

. Wymnień przyczyny i skukti powstawanie dziury ozonowej. Karinka9800; 23. 10. 2009. Ozon jest to jedna z dwu odmian alotropowych tlenu.

. w latach 70-tych zaobserwowano, że warstwa ozonu w niektórych miejscach ulega zniszczeniu. Ubytek ozonu nazwano dziurą ozonową. Przyczyną. Nasuwa się pytanie: Co jest przyczyną powstawania dziury ozonowej właśnie w tym rejonie mimo, że największa emisja gazów niszczących ozon. Weszły one w reakcję z ozonem powodując powstanie dziury ozonowej, co (wg tej hipotezy) było jedną z przyczyn zagłady wielu gatunków.. Zanieczyszczenia powietrza są głównymi przyczynami globalnych zagrożeń środowiska, takich jak dziura ozonowa, kwaśne deszcze, czy efekt.Wymienić przyczyny powstawania dziury ozonowej oraz sposoby przeciwdziałania. Przebieg lekcji 1. Sprawy organizacyjne: sprawdzenie obecności,. Główną przyczyną rozrzedzenia warstwy ozonowej są przenikające do. Dziura ozonowa ma też wpływ na liczebność gatunków roślin na Ziemi. Katalog produktów firmy' Grados' Ostrowiec Świętokrzyski, Sandomierska 26. Wyszukiwanie dla hasła: dziura ozonowa, skutki i przyczyny powstawania sposoby. „ Dziura ozonowa– przyczyny i następstwa” Tomasz Gierczyk, Jan Niedzielski. Str. 78-92. „ Ekologia– wybór przyszłości” Anna Kalinowska, str. 221-233.
Są niewątpliwą przyczyną licznych chorób układu oddechowego. Znacznie przyspieszają korozję różnego rodzaju konstrukcji metalowych oraz zabytków.Dziura ozonowa Dziurą ozonową nazywa się zjawisko zmniejszania się stężenia. Powstanie dziury ozonowej, co było jedną z przyczyn zagłady wielu gatunków.Przyczyny Powstawania Dziury Ozonowej. Ozon stratosferyczny powstaje w wyniku oddziaływania promieniowania ultrafioletowego słońca z cząsteczkami.Kwaśne deszcze to popularny sposób nazywania całego zakresu efektów-kwaśnych opadów Mam tu na myśli kwaśne zanieczyszczenia powietrza które.Analizuje przyczyny powstawania smogu 1: Wpływ transportu na lokalną przyrodę. Wymienia skutki dziury ozonowej wykonuje plakat pt. " Jak zmniejszyć dziurę.Dziura ozonowa-serwis o ekologii i ochronie środowiska oparty o. Jest bardzo mało ścieżek rowerowych, co jest jedną z przyczyn takiego obrotu sprawy.
. Podrażnienie spojówek, jest on jedną z przyczyn powstawania zaćmy. Przez następne lata dziura ozonowa nad biegunem powiększała się tak. Dziura ozonowa nad Antarktydą powiększyła się o 15% od czasu jej odkrycia.

Następne 3 grupy zajmują się zagadnieniem„ dziura ozonowa” ➢ i grupa– Przyczyny powstawania dziury ozonowej. ➢ ii grupa– Skutki powstawania dziury. Przyczyną tworzenia się dziury ozonowej jest niszczenie ozonu w atmosferze przez freony. są to związki chemiczne, które w wyniku.Dziura ozonowa-Kwaśne deszcze-Efekt cieplarniany Temat: Dziura ozonowa Oprócz. Deszcze nie są przypuszczalnie jedyną przyczyną ginięcia drzew.Dziura ozonowa-przyczyny, schemat, skutki i zapobieganie. Przyczyn zagłady wielu gatunków. Dziura ozonowa z Wikipedii, wolnej encyklopedii Dziura.Stwierdzono, że głównym powodem powstania dziury ozonowej jest nadmierne używanie i. Większych ilościach mogło być główną przyczyną omawianej katastrofy.. Jesteś tu: Strona główna/Globalne ocieplenie/Dziura ozonowa. Przyczyną tego jest struktura chmur. Zimą przy niskiej temperaturze.Dziura ozonowa– jak bardzo niebezpieczna jest? 30 cze. Dziura-ozonowa Dziura ozonowa– przyczyny: Zjawisko dziury ozonowej polega na zmniejszaniu się.

Dziura ozonowa. Na wysokości 20-35 km nad powierzchnią Ziemi rozciąga się. Powodujące wymieranie całych gatunków, miały swoje przyczyny naturalne.

Dziura ozonowa powstaje przede wszystkim na skutek emisji do atmosfery związków. Przyczyny degradacji zasobów leśnych są różne i zależą od regionu.Przyczyny powstawania dziury ozonowej: v Dziurę ozonową wywołuje przede wszystkim rozpylanie aerozolowe i freony stosowane w urządzeniach chłodniczych, . Najpierw mowią ze jednak człowiek nie jest przyczyną ocieplenia bo. Co ma dziura ozonowa do globalnego ocieplenia? brawo dla autora. a. Na dzisiejszej lekcji zajmiemy się analizą przyczyn i skutków zjawiska dziury ozonowej. Zastanowimy się także czy i w jaki sposób możemy zapobiegać. Na dzisiejszej lekcji zajmiemy się analizą przyczyn i skutków zjawiska dziury ozonowej. Zastanowimy się także czy i w jaki sposób możemy zapobiegać.


Wyjaśnia pojęcie alotropii na przykładzie ozonu. · Podaje przyczyny powstawania dziury ozonowej. · Wymienia właściwości fizyczne i chemiczne ozonu.


Przyczyny degradacji gleb: rozwój gospodarczy, eksploatacja surowców (prowadząca do. Źródłem powstania dziury ozonowej jest działalność człowieka.
. są one przyczyną chorób układu oddechowego oraz przyspieszają korozję i. Zapobiegać można tylko hamując rozrost dziury ozonowej.44. Podaj przyczyny powstania dziury ozonowej. Wysoko w atmosferze wokół Ziemi rozciąga się pas gazu zwanego ozonem. Jest on utrzymywany przez błyskawice i. Wyjaśni przyczyny dziury ozonowej; opisze skutki dziury ozonowej. Otrzymywanie wodoru i badanie jego właściwości.W powyższej pracy zająłem się omówieniem problemu tak zwanej„ dziury ozonowej” Przedstawiłem przyczyny i następstwa zaniku ozonu w stratosferze i.Dziura ozonowa-ubytek ozonu (który zatrzymuje promieniowanie nadfioletowe) w atmosferze wskutek. Zna i rozumie przyczyny zjawiska ocieplenia globalnego.Wyjaśnić co to jest dziura ozonowa określić przyczyny powstawania i skutki dziury ozonowej wyjaśnić co jest powodem zanieczyszczenia wód i powietrza.Freony-są główną przyczyną zmniejszania warstwy ozonu i powstawania dziury ozonowej. Wonne substancje– odory są uciążliwe dla organizmów ludzi i zwierząt. przyczyny i skutki powstawania. dziury ozonowej oraz kwaŚnych deszczÓw. Dziura ozonowa. w atmosferze ziemskiej w stratosferze znajduje się.Temat lekcji: Przyczyny i rodzaje zanieczyszczeń powietrza. Skutkiem powstawania dziury ozonowej jest zwiększenie ilości promieniowania.
Związki reagujące z ozonem, tj. Freony i tlenki azotu, są przyczyną ubytku ozonu w ozonosferze; tzw. Dziura ozonowa wykryta nad Antarktydą 1983 rozszerza.C) które z poniższych zjawisk są skutkiem istnienia dziury ozonowej? ilości tlenków azotu i so2 które reagują z wodą jest przyczyną korozji metali.Przyczyny zanieczyszczeń i wyjaśnia ich skutki: efekt cieplarniany, dziura ozonowa, kwaśne deszcze. 2. Sposoby ochrony powietrza.. Dziura ozonowa, łącznie z efektem cieplarnianym. Chyba całkowicie nieznaną autorowi) koncepcją przyczyny zaniku ozonu jest coś, co w.Przyczyną ich tworzenia się jest głównie działalność człowieka i tylko on może powstrzymać. Dziura ozonowa pojawia się rokrocznie nad tym kontynentem.. Weszły one w reakcję z ozonem powodując powstanie dziury ozonowej, co (wg tej hipotezy) było jedną z przyczyn zagłady wielu gatunków.. Warstwę ozonu, co doprowadziło do utworzenia się tzw. Dziury ozonowej. Wymienione wyżej przyczyny nie wyczerpują długiej listy winnych zagłady.A oto szczegółowy układ treści edukacji ekologicznej, o którym mowa była wyżej. powietrze. dziura ozonowa. 1. Pojęcie. 2. Przyczyny:
Najczęstszymi przyczynami zanieczyszczenia wód są: ścieki przemysłowe i. Bez wpływu na globalne ocieplenie oraz zwiększanie się dziury ozonowej.