Debatuj ponad podziałami .pl - najlepsze strony

. Dziura ozonowa, ozonosfera, przyczyny i skutki powstawania dziury ozonowej. Dziś chciałabym poruszyć bardzo ważny temat, a mianowicie temat.Przyczyny i skutki powstawania. dziury ozonowej oraz kwaŚnych deszczÓw. 1. Czym jest dziura ozonowa? w atmosferze ziemskiej na wysokości od 10 do 50 km

. Globalne skutki zanieczyszczeń powietrza (dziura ozonowa, efekt cieplarniany, kwaśne deszcze). Przyczyny i skutki wojny siedmioletniej.A) dziura ozonowa (skutki powstawania) b) efekt cieplarniany (przyczyny i skutki) c) kwaśne deszcze. Środowisko a zdrowie-informacje dotyczące wpływu.Katalog produktów firmy' Grados' Ostrowiec Świętokrzyski, Sandomierska 26. Wyszukiwanie dla hasła: dziura ozonowa, skutki i przyczyny powstawania sposoby.Dziura ozonowa powstaje przede wszystkim na skutek emisji do atmosfery związków. Przyczyny degradacji zasobów leśnych są różne i zależą od regionu.Referat geografia-Dziura ozonowa i efekt cieplarniany. Powstawanie, przyczyny, skutki i zagrożenie dla człowieka i środowiska. Doc.-lasy deszczowe-dziura ozonowa nad antarktyda-jeziora-przyczyny i skutki zakwaszania gleb-efekt cieplarniany-dlaczego jest tak malo drapieznikow?Wiele osób zna już skutki długiego przebywania na słońcu, zaczerwienienie, podrażnienie spojówek, jest on jedną z przyczyn powstawania zaćmy. Przez następne lata dziura ozonowa nad biegunem powiększała się tak, że w październiku.4) Dziura ozonowa nad Antarktydą. 5) Skutki istnienia dziury ozonowej. „ Dziura ozonowa– przyczyny i następstwa” Tomasz Gierczyk, Jan Niedzielski,. Główną przyczyną rozrzedzenia warstwy ozonowej są przenikające do. Dziura ozonowa ma też wpływ na liczebność gatunków roślin na. Następstwa istnienia dziury ozonowej mogą mieć katastrofalne skutki dla całego życia.Przyczyny i skutki kwaśnych opadów. Uwaga! To jest pełna treść opracowania. Pamiętaj, że kod dostępu daje Ci możliwość wglądu do wszystkich opracowań na.
Dziura ozonowa· Kwaśne deszcze· Obieg wody w przyrodzie. Metale te, kumulowane w organizmie, stają się przyczyną raka, choroby Alzheimera czy chorób.
Przyczyną tworzenia się dziury ozonowej jest niszczenie ozonu w atmosferze przez. Skutki tworzenia się dziury ozonowej: Zmniejszenie się ilości ozonu w.I grupa– Przyczyny powstawania dziury ozonowej. ➢ ii grupa– Skutki powstawania dziury ozonowej. ➢ iii grupa– Sposoby zapobiegania niszczeniu warstwy.Dziura ozonowa i globalne ocieplenie to dwa różne skutki dwu różnych rodzajów. To oczywiście jest prawdą, a także jedną z przyczyn wzrostu ryzyka.Dziura ozonowa-serwis o ekologii i ochronie środowiska oparty o materiały z lekcji w. Skutki przynosi używanie tych związków dla warstwy ozonowej. Bardzo mało ścieżek rowerowych, co jest jedną z przyczyn takiego obrotu sprawy.. Uznano to za pośredni skutek niezwykle ostrej zimy. Przyczyny tworzenia się dziury ozonowej nad Antarktydą: w atmosferze wieją wiatry.Wyjaśnić co to jest dziura ozonowa określić przyczyny powstawania i skutki dziury ozonowej wyjaśnić co jest powodem zanieczyszczenia wód i powietrza.Według różnych badań stwierdzono, że przyczyną zanikania ozonu jest rosnąca. Skutki i oczekiwanie efekty. Ogólnecyrkulacja termohalinowa• dziura ozonowa.
Przyczyny efektu cieplarnianego-ekologiczny serwis internetowy poświęcony. Skutki dziury ozonowej· Zapobieganie powstawaniu i powiększaniu się dziury.Na dzisiejszej lekcji zajmiemy się analizą przyczyn i skutków zjawiska dziury ozonowej. Zastanowimy się także czy i w jaki sposób możemy zapobiegać. są one przyczyną chorób układu oddechowego oraz przyspieszają korozję i niszczenie zabytków. Zapobiegać można tylko hamując rozrost dziury ozonowej. Skutki tej działalności są nieprzewidywalne: mogą być.Przyczyny i skutki efektu cieplarnianego– wykład. 2. Przyczyny i skutki dziury ozonowej (skutki dla organizmów i człowieka) – wykład. 3. Przyczyny i skutki.Na dzisiejszej lekcji zajmiemy się analizą przyczyn i skutków zjawiska dziury ozonowej. Zastanowimy się także czy i w jaki sposób możemy zapobiegać.
Podaj przyczyny i skutki eksplozji demograficznej. Podaj przyczyny powstania dziury ozonowej. Jakie są skutki powiększania się dziury ozonowej?. dziura ozonowa-przyczyny-zagroŻenia-skutki-zapobieganie w atmosferze ziemskiej na wysokości 15-50 km występuje warstwa o podwyższonej.Uczniowie poznają przyczyny i skutki takich zjawisk jak: " dziura ozonowa" kwaśne deszcze, efekt cieplarniany, szkody górnicze, zanieczyszczenie wód.Opisać i wyjaśnić zjawisko dziury ozonowej, efektu cieplarnianego, kwaśnych deszczy. Uczeń umie: wymienić przyczyny i skutki efektu cieplarnianego,
. Dziura ozonowa-Kwaśne deszcze-Efekt cieplarniany Temat: Dziura ozonowa Oprócz. Gleby-zwłaszcza pozbawione wapnia z przyczyn naturalnych. są często skutkiem zanieczyszczeń pochodzących z krajów sąsiednich.


Dziura ozonowa-przyczyny, schemat, skutki i zapobieganie. Ekoproblemy. Webpark. Pl/ozon. Htm. Dziura ozonowa. o3, czy zagraża nam faktycznie dziura ozonowa? -przyczyny i skutki dziury ozonowej i kwaśnych opadów, racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych, wymienia rodzaje zasobów przyrody, podaje przykłady.

Podanie przyczyn oraz skutków dla środowiska i człowieka dziury ozonowej, efektu cieplarnianego, kwaśnych deszczy, smogu.

Międzynarodowy Dzień Ochrony Warstwy Ozonowej (16. ix) – przyczyny i skutki powstania dziury ozonowej. · Międzynarodowy Dzień Turystyki (18. Międzynarodowy Dzień Ochrony Warstwy Ozonowej (16. ix) – przyczyny i skutki powstania dziury ozonowej. • Dlaczego organizuje się akcję Sprzątania Świata? . Skutkiem dziury ozonowej jest zmniejszania się efektywności. Prowadzą do jednej przyczyny kryzysu ekologicznego-do człowieka. Podwyższenie temperatury powierzchni Ziemi będące skutkiem zatrzymywania. Dlatego jest podstawową przyczyną występowania na naszej planecie efektu cieplarnianego. Dziura ozonowa powstaje wskutek niszczenia warstwy ozonowej przez. Rozumie przyczyny i skutki eksplozji demograficznej. Rozumie wpływ El Niňo na zjawiska. Zna pojęcia: kwaśne deszcze, dziura ozonowa, efekt cieplarniany. Wzrost poziomu mórz i oceanów, nawet o 40 metrów do roku 2030, na skutek topnienia się. Przyczyną ich tworzenia się jest głównie działalność człowieka i tylko on może. Dziura ozonowa pojawia się rokrocznie nad tym kontynentem. I roślinności; wymienia przyczyny zmniejszania się powierzchni wilgotnych lasów równikowych; Uczeń: omawia skutki istnienia„ dziury ozonowej” Wymienia przyczyny zanieczyszczeń powietrza. Podaje skutki zanieczyszczeń powietrza. Wie co to jest dziura ozonowa. Wie skąd się biorą kwaśne deszcze. File Format: pdf/Adobe Acrobatrozumienia przyczyn i skutków ingerencji człowieka w świat przyrody. Zna mechanizm powstawania: dziury ozonowej, efektu cieplarnianego, kwaśnych deszczy.

Dziura ozonowa-ubytek ozonu (który zatrzymuje promieniowanie nadfioletowe) w atmosferze. Wyjaśnienie przyczyn i skutków zjawiska ocieplenia globalnego.
Są niewątpliwą przyczyną licznych chorób układu oddechowego. Skutki powstania dziury ozonowej: Dziura ozonowa powstaje wskutek niszczenia warstwy.

Opisuje zjawisko„ dziury ozonowej” Wyjaśnia przyczyny i skutki nadmiernej ilości dwutlenku węgla. Opowiada o przyczynach i skutkach„ dziury ozonowej”. przyczyny i skutki powstawania. dziury ozonowej oraz kwaŚnych deszczÓw. Dziura ozonowa. w atmosferze ziemskiej w stratosferze znajduje się.I nieożywionej (a); wymienia przynajmniej 3 przyczyny zmniejszania się różnorodności biologicznej. Uczeń: omawia skutki istnienia„ dziury ozonowej” b).Wymienić odnawialne i nieodnawialne zasoby przyrody. Podać przyczyny i skutki powstawania efektu cieplarnianego, kwaśnych deszczów i dziury ozonowej. Wyjaśni przyczyny dziury ozonowej; opisze skutki dziury ozonowej. Otrzymywanie wodoru i badanie jego właściwości.Wyróżnia przyczyny i skutki wysokiej stopy bezrobocia w Polsce. Opisuje proces powstawania dziury ozonowej i wykazuje jej wpływ na biosferę.Wskazuje geograficzne przyczyny zróżnicowania roślinności na kuli. Wymienia skutki kwaśnych deszczów, efektu cieplarnianego oraz dziury ozonowej. 1. Przyczyny i skutki zbyt dużej ilości promieni uv. 2 godz. Poznanie przyczyn i skutków powstawania„ dziury ozonowej” w atmosferze.

Grupa iii-Efekt cieplarniany (przyczyny, skutki). Grupa iv-Znaczenie ozonu w troposferze i stratosferze (dziura ozonowa)-wpływ na życie. Na ziemi.

Wyjaśnia przyczyny i skutki rozrzedzenia warstwy ozonowej („ dziury ozonowej" Podręcznik, film, plansze EEk 1 Powtórzenie i utrwalenie wiadomości.

Skutkiem powiększania się" dziury ozonowej" jest przede wszystkim wzrost. Przyczyny powstawania tych chorób są bardzo zróżnicowane, ale ich skutki zawsze.Przyczyny i skutki działania kwaśnych deszczy, dziury ozonowej i smogu na or ganizmy żywe, zdrowie człowieka. 1. 3. Postawa obywatelska wobec zmian klimatu.Temat lekcji: Przyczyny i rodzaje zanieczyszczeń powietrza. Skutkiem powstawania dziury ozonowej jest zwiększenie ilości promieniowania.Ocenia skutki korzystnych i niekorzystnych zmian zachodzących w środowisku naturalnym. Wyjaśnia przyczyny i skutki efektu cieplarnianego, dziury ozonowej,
Przyczyną zmiany właściwości chemicznych są gazy (tlenek i dwutlenek. Do powstawania dziury ozonowej przyczynia się głównie nadmiar freonów. Skutki produkcji freonów będą odczuwalne prawdopodobnie jeszcze przez następne 150 lat.